Na podstawie diagnozy predyspozycji skonstruowana zostanie Indywidualna Karta Wsparcia (IKW) określająca potrzeby szkoleniowe uczestnika projektu oraz potrzeby związane z planowaną przez niego działalnością gospodarczą. Bazą merytoryczną szkoleń będą zagadnienia: prowadzenie księgowości w firmie, podstawy marketingu, prawo pracy, prawo podatkowe, prawo handlowe, prawo cywilne związane z prowadzeniem dział. gosp., sporządzanie BP, sprzedaż produktów i usług w tym rentowność i rynki zbytu. Do zagadnień bazowych dodane zostaną te zagadnienia, które UP określili jako istotne w swoich IKW.

Wsparcie prowadzone będzie na 3 poziomach:

  • podstawowy (dla osób, które nie posiadają żadnej wiedzy z zakresu prowadzenia firmy),
  • średniozaawansowany (dla osób, które posiadają wiedzę ogólną, teoretyczną z zakresu prowadzenia firmy)
  • zaawansowany (dla osób, które posiadają praktyczne doświadczenia w prowadzeniu firmy i wiedzę z zakresu przedsiębiorczości).

Poziom podstawowy: (szkolenia 48h + 8 h doradztwo), średniozaawansowy ( szkolenia 32 h + 6 h doradztwo), zaawansowany (6 h doradztwo).

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO – EDYCJA I (pobierz)