W wyniku oceny Biznesplanów, Wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ramach VI edycji projektu „Własna Firma Twoją Szansą” dokonanej przez Członków Komisji Oceny Wniosków (KOW) utworzono:

listę osób otrzymujących dofinansowanie.

VI-edycja-lista-rankingowa

Tym samym informujemy, że z wszystkimi wskazanymi osobami, które otrzymały dotacje, będziemy kontaktować się do dnia 15 lutego, by ustalić wszelkie szczegóły odnośnie założenia działalności gospodarczej.