W wyniku oceny Biznesplanów, Wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ramach III edycji projektu „Własna Firma Twoją Szansą” dokonanej przez Członków Komisji Oceny Wniosków (KOW) utworzono:

A) listę osób otrzymujących dofinansowanie niezależnie od złożonych wniosków w procedurze odwoławczej i nie ulegającą zmianie nawet w przypadku uzyskania wyższej liczby punktów przez osoby odwołujące się spoza listy (6 osób).

B) listę podlegającą procedurze odwoławczej (lista rezerwowa)
Uczestnicy projektu mogą złożyć pisemne odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania oceny.

Po procedurze odwoławczej z poniższej listy rezerwowej zostanie wyłonione dwie osoby do otrzymania dotacji.

Lista osób, które otrzymują dofinansowanie oraz osób, które podlegają procedurze odwoławczej

Tym samym informujemy, że z 7 osobami, które otrzymały dotacje, będziemy kontaktować się do 10 listopada 2017!